Насамперед варто знати, що статус особи з інвалідністю внаслідок війни надається особам, які отримали інвалідність внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в АТО, при здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх проведення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період зазначених заходів або в районах проведення АТО у період її проведення.

Право на звернення для отримання статусу мають:

- військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держ­прикордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовці військових прокуратур, поліцейські, особи рядового і начальницького складу, військовослужбовці МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, Державної кримінально-виконавчої служби, особи рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань;

- працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення АТО;

- особи, які брали участь в районі та у період проведення АТО у складі добровольчих формувань, за умови подальшого включення до складу Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної гвардії та інших, утворених відповідно до закону, військових формувань і правоохоронних органів;

- особи, які брали участь в районі та у період проведення АТО у складі добровольчих формувань, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної гвардії та інших, утворених відповідно до закону, військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання АТО у взаємодії з вище зазначеними органами;

- особи, які добровільно забезпечували проведення АТО, у тому числі провадили волонтерську діяльність.

Куди потрібно звернутися

Для отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни необхідно звернутися до органу соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина із заявою та довідкою медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про групу та причину інвалідності. Особі з інвалідністю внаслідок війни видають посвідчення з написом «Посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни» та нагрудний знак «Ветеран війни - особа з інвалідністю».

Які ще документи необхідно надати

Працівники підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення АТО подають: довідку МСЕК про групу та причину інвалідності; документи про залучення до виконання завдань АТО в районах її проведення або направлення (прибуття) у відрядження для участі в АТО в районах її проведення (витяги з наказів, розпоряджень, посвідчень про відрядження, книг нарядів, матеріалів спеціа­льних (службових) розслідувань за фактами отримання поранень); документи, що були підставою для прийняття керівниками підприємств, установ, організацій рішення про направлення осіб у таке відрядження.

Особи, які брали участь в районі та у період проведення АТО у складі добровольчих формувань, за умови подальшого включення до складу Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Націо­нальної гвардії та інших, утворених відповідно до закону, військових формувань та правоохоронних органів подають: довідку МСЕК про групу та причину інвалідності; документи про безпосередню участь особи в АТО в районах її проведення.

Особи, які брали участь в районі та у період проведення АТО у складі добровольчих формувань, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної поліції, Національної гвардії та інших, утворених відповідно до закону, військових формувань та правоохоронних органів, і виконували завдання АТО у взаємодії з вище зазначеними органами подають: довідку МСЕК про групу та причину інвалідності; клопотання про надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни керівника добровольчого формування, до складу якого входила така особа, або командира (начальника) військової частини, у взаємодії з якими особа виконувала завдання АТО. До клопотання додають: документи, що підтверджують участь особи в АТО, або письмові свідчення не менше як 2 свідків з числа осіб, які разом з такою особою брали участь в АТО та отримали статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника війни; довідку керівника Антитерористичного центру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про виконання добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими, утвореними відповідно до закону, військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення.

Особи, які добровільно забезпечували проведення АТО (у тому числі провадили волонтерську діяльність) та стали особами з інвалідністю внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час забезпечення проведення АТО, перебуваючи безпосередньо в районах та у період її проведення подають: довідку МСЕК про групу та причину інвалідності; довідку (витяг з наказу) керівника Антитерористичного цент­ру при СБУ, Генерального штабу Збройних Сил про добровільне забезпечення або добровільне залучення особи до забезпечення проведення АТО або рішення суду про встановлення факту добровільного забезпечення чи добровільного залучення особи до забезпечення проведення АТО, у разі відсутності зазначеної довідки.

Що робить медико-соціальна експертна комісія (МСЕК)

Комісія МСЕК встановлює: І, ІІ, ІІІ групу інвалідності; визначає відсоток втрати непрацездатності; визначає потребу в протезуванні. Після обстеження видається довідка про встановлення групи інвалідності із зазначенням причинного зв’язку інвалідності або відсотку непрацездатності. Довідка МСЕК є підставою для нарахування одноразової грошової допомоги та оформлення інших соціальних пільг.

Скільки це коштує

Обстеження військово­службовців у державних лікувальних закладах, при яких діють військово-лікарська комісія та медико-соціальна експертна комісії, здійснюється безкоштовно.

Який термін розгляду

Рішення про надання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни ухвалюється органами соціального захисту населення за місцем проживання громадянина у місячний термін з дня подання документів.

Чи можуть позбавити статусу

Орган соціального захисту населення позбавляє особу статусу у разі: наявності обвинувального вироку суду, який набрав законної сили, за вчинення особою умисного тяжкого або особ­ливо тяжкого злочину під час участі в АТО; виявлення факту підроблення документів або надання недостовірних даних про особу; подання особистої заяви про позбавлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни.

Рішення органу соціа­льного захисту населення може бути оскаржене в судовому порядку.

За інформацією, наданою Міністерством юстиції України в межах проєкту «Я МАЮ ПРАВО!».